EVANGELISCHE BIJBELVERTALING (EBV & EBV-S)

de berg  Hermon

(Public Domain)

LUISTEREN LEZEN
download de EBV-S app versie 2.6 (1 juni 2024) --- klik hier download de EBV-S app versie 2.6 van Google --- klik hier voor een PWA-app van de EBV(-S) - zie de instructie

Voor bestelling van de EBV als boek ga door naar de info over de EBV24

Evangelische Bijbelvertaling (EBV en EBV-S) 2020

 

© www.evangelischebijbelvertaling.nl

 

De rechten voor de EBV en de EBV-S Bijbelteksten, vertaalnoten en studienoten, de Inleidingen op de Bijbelboeken, de De rechten voor de EBV en de EBV-S Bijbelteksten, vertaalnoten en studienoten, de Inleidingen op de Bijbelboeken, de artikelen betreffende Discipelschap en alle overige Onderwerpen berusten bij de vertaler van de Bijbeltekst, de schrijver van de noten, inleidingen en bijhorende artikelen via www.evangelischebijbelvertaling.nl. De illustraties foto's, kaarten en overige afbeeldingen in de EBV(-S) vallen ook onder deze zelfde rechten, tenzij anders staat aangegeven.

De tekst van de EBV en van de EBV-S mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook.